Điều khoản & Quy định

Cảm ơn bạn đã truy cập, đọc thông tin, tham gia gửi các ý kiến, bình luận tại ChamsocSuckhoe.net.

Bằng việc truy cập, đọc thông tin, tham gia gửi các ý kiến, bình luận trên ChamsocSuckhoe.Net, bạn phải tuân thủ mọi chính sách và điều khoản mà ChamsocSuckhoe.net đưa ra. Vui lòng đọc kỹ các chính sách dưới đây.

I-/ Chính sách bảo mật

Sự riêng tư và bảo mật của khách truy cập tới ChamsocSuckhoe.Net là rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi nhận ra rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn là hết sức cần thiết. Đây là thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân và những gì nhận được khi bạn sử dụng và truy cập ChamsocSuckhoe.Net và cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

II-/ Điều khoản

Điều khoản sử dụng nội dung

Thông tin trên ChamsocSuckhoe.Net được biên soạn dựa vào sự tổng hợp thông tin kết hợp với kiến thức khoa học đời sống và kinh nghiệm thực tế. Bạn đọc chỉ nên sử dụng thông tin với mục đích tham khảo. ChamsocSuckhoe.Net sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn đọc sử dụng thông tin ngoài mục đích sử dụng thông tin trên.
Không sử dụng bài viết từ ChamsocSuckhoe.Net với mục đích thương mại hóa mà chưa được sự chấp thuận.

Điều khoản gửi ý kiến, bình luận

Bình luận không phù hợp và có ngôn từ thô tục, thiếu văn hóa, khích bác các bình luận khác, có ý đồ chính trị, tôn giáo, sắc tộc…

– Không đăng link spam đến website khác.
– Không spam bài viết hay các hình thức khác.
– Mọi bình luận phải có độ dài từ 15 từ trở lên.
– Nên sử dụng Tiếng Việt có dấu hoặc Tiếng Anh để bình luận.
– Bình luận mang tính quảng cáo cá nhân mà không có nội dung liên quan đến bài viết.
– Bình luận dạng “vô danh” có lời lẽ không phù hợp.
– Bình luận mạo danh người khác.
– Bình luận spam bao gồm chèn link vào bình luận …
– Trong nhiều trường hợp, các bình luận lặp đi lặp lại nhiều lần với cùng một nội dung của cùng một người như “Hay quá, cám ơn….”, hoặc các bình luận đã bị nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm cũng sẽ bị liệt vào spam.

* Các bình luận cố tình dùng title của bài viết thay cho tên cũng sẽ bị liệt là một dạng spam.

Hỗ trợ bạn đọc

Mọi vấn đề thắc mắc cần giải đáp bạn đọc có thể gửi email về địa chỉ contact@ChamsocSuckhoe.Net. Hoặc gửi qua chức năng liên hệ của website.

This carousel is empty, please add some logos.