Khách Tây bịt mũi, la ó khi ngửi mùi sầu riêng

loading…Sầu riêng – loại quả có nguồn gốc Đông Nam Á là thách thức với rất nhiều du khách nước ngoài khi nhiều người thấy mùi của nó như trứng thối.

     
Loading...
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This carousel is empty, please add some logos.